Naše projekty

Co se nám podařilo dokázat

Proměna chyšecké návsi - Jdeme do finále

Tento projekt podpořila Nadace Vodafone. Naše vesnice je krásná s tradicí a zaslouží si, aby se o ní pečovalo. Proto jsme začali s úpravami a stavbou nové návsi otevřené všem. Kdysi Chyšky žili kulturním a spolkovým životem. Fungovali tu ochotníci, maškarní spolek, hasiči a konalo se spousta akcí. Chceme na tuto tradici navázat, propojovat lidi a spolky navzájem, přiláhat lidi z blízkého a vzdáleného okolí a kulturně žít. Uspořádáme venkovní divadlo, džemování, výstavy fotek a obrazů rodáka Antonína Šíta a spoustu dalších tradičních akcí jako je mikulášská besídka nebo stavění májky. Zahrada na návsi ožije i rukodělnými dílnami, které si povedou místní ženy.

Naše Chyšecko žije kulturou 2015/16

Tento projekt podpořila Poštovní spořitelna prostřednictvím Nadace VIA za účelem:

1) Dokončit úpravu návsi v okolí fary a vytvořit tak ideální místo pro setkávání všech generací. Místo je uprostřed obce, kde mají přístup jak děti (např. jdoucí ze školy), tak jejich rodiče (kteří jdou např. z práce) i důchodci (jdoucí např. z nákupu či od lékaře). Finanční prostředky budeme potřebovat na dokončení pódia pro pořádání kulturních akcí. Podlahu již máme hotovou, ale chybí nám nad ní pergola, která bude tvořena z železných lanek, porostlých popínavými rostlinami. Na pódium navazuje dřevěný trám, ze kterého budou spuštěny tři houpačky. Dále je potřeba vytvořit malý dětský koutek, kde bude skluzavka, dětské tabule na kreslení a malá síť. To vše pomůže spojit různé generace.

2) Kulturní akce:

· Pochod sv. Floriána - vlastivědná procházka ve spolupráci s SDH Chyšky

· Výstava Naše Chyšecko ve fotografii (amatérští fotografové z řad obyvatel Chyšecka)

· Venkovní divadelní představení Víti Marčíka na nově upravené farské zahradě

· Letní kino na farské zahradě

· Řada workshopů v režii šikovných místních žen

Proměna chyšecké návsi

Prohlédněte si podrobnou závěrečnou zprávu k projektu Proměna chyšecké návsi

Vizualizace hotového projektu Ateliéru Kontinual

Renovace křížku na Kvašťově

V průběhu roku 2013 se obyvatelům Kvašťova povedlo zrenovovat kamenný kříž. Z iniciativy pana Maška se podařilo odborně vyčistit kamenný kříž, schody a plastiku Krista. Všem zapojeným patří velké poděkování. Zároveň se tato aktivita může stát inspirací i pro další drobné opravy v našem okolí. Naše Chyšecko uvítá, když se na nás obrátíte.Stránky vytvořené spolkem Naše Chyšecko
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!