Naše Chyšecko

Vítejte na webu spolku pro péči o kulturní dědictví a životní prostředí                    na Chyšecku 

Naše projekty a akce

Od počátku působení našeho spolku prostřednictvím projektů zlepšujeme prostředí místa,
kde žijeme - Chyšek. Nejen hmotně, ale i kulturně.
V půli léta 2016 jsme uzavřeli projekt podpořený  Nadací Vodafone v programu V pohybu nazvaný Jdeme do finále a dokončili jsme tak Proměnu chyšecké návsi. Pořádáme společenské akce
 a staráme se o hezké prostředí v našem okolí. 
Jsme otevřeni novým nápadům, kdokoliv se chce zapojit do údržby návsi, do pořádání akcí či pomoci s výběrem filmu k promítání, je vítán!

Chystané akce

Na zvelebené chyšecké návsi nás čeká pestrá řada kulturních
 a společenských akcí.

Spolek Naše Chyšecko chystá výstavu fotografií

Po vynucené covidové přestávce připravujeme výstavu fotografií Naše Chyšecko ve fotografii. Proběhne již popáté v době chyšeckých poutí a tentokrát se zaměří na fotografie s tématikou tradic, zvyků a obyčejů na Chyšecku v současnosti i minulosti. Pokud máte takové fotografie, neváhejte se zapůjčením, jak v tištěné, tak i v digitální podobě. Na vaše fotografie se budeme těšit do 20. června 2022 na emailu nasechysecko@email.cz nebo můžete oslovit členy spolku.

V souvislosti s tématem "Tradice - zvyky - obyčeje Chyšecka" mi dovolte drobnou úvahu nad tím, co to vlastně tradice jsou, a proč bychom si je měli připomínat a pokračovat v nich. Dle výkladového slovníku se jedná o ustálený souhrn zděděných zvyků, způsobů, zvyklostí, obyčejů a pravidel zachovávaných pokoleními a předávanými z generace na generaci. Všichni si dovedeme představit obecné národní tradice, jako jsou třeba velikonoční koleda či zdobení kraslic. Víme, jak takový zvyk probíhá u nás, ve vedlejší vsi už ale může být v trochu jiné podobě. A to je právě to podstatné; že každý kraj, region nebo i obec má své charakteristické zvyky a tradice, které jinde nejsou, a když od nich upustíme, tak už prostě nebudou.

Řadu zvyků a obyčejů stále pravidelně oživujeme a stavíme májky, pálíme čarodějnice, chodíme na poutě (spíše jezdíme autem, oproti našim předkům, kteří opravdu pěšky putovali v průvodu třeba na Svatou Horu či až do Mariazell, jak zmiňuje A. Jarolímek). V Chyškách stále ožívají maškarní průvody, mikulášská obchůzka, velikonoční koleda a řada dalších. Nabízí se vzpomenout výčet lidových zvyků a obyčejů v knize Chyšecko v historii více jak osmi století Augustina Jarolímka. Autor uvádí i řadu tradic, které vlastně už tradicemi nejsou, protože je lidé přestali provozovat. Zaujaly mě průvody svatého Marka do polí, kdy se četla čtyři evangelia a světilo se obilí. Ostatně provázanost křesťanských a lidových zvyků je poměrně častá a hezky ji dokládá příklad z knihy Štěpána Dvořáka Lidové hry na Milévsku: Bakusův průvod v Milevsku, který svým obsazením vlastně připomínal církevní pohřební průvod s knězem a ministranty, ale byla to masopustní taškařice. Zajímavé je, že byl brzy úředně zakázán a označen za "žebravý". Tyto průvody a obchůzky v podstatě vycházely z cirkevních svátků, ale lidé si do nich promítali obrazy ze všedního života na venkově (obchůzky Barborek, Lucek, Řehořů, Hra o sv. Dorotě atd.) a sehrávali je jako divadelní představení. O podobných hrách na Chyšecku jsem zmínku nenašla, pokud někdo víte více, prosím, podělte se.

Na tradice však můžeme nahlížet i z trochu jiného úhlu. Chyšecko jako tradičně zemědělský kraj, chudý kraj s mlynářskou tradicí. Mlýny byly v Růžené, v Květuši, v Chyškách a s tím souviselo i zpracování mouky, tedy tradiční pekařsví v Chyškách. V Chyškách má tradici i řemeslo. Z kronik se dovídáme, že tu byl řezník, švec, cukrář, truhlář a do Chyšek se chodilo pro výrobky z širokého okolí. Ve škole jsme se učili, že "podle tradice se v Chyškách rýžovalo zlato, a proto zdejší kostel zasvěcen sv. Prokopu, jakožto patronu horníků". Spolky mají své tradice: myslivci, hasiči, sportovci...

Dalo by se ještě sáhodlouze vzpomínat, jaké tradice, zvyky a obyčeje známe, provozujeme či na ně už jen vzpomínáme. Doufám, že se nám podaří připravovanou výstavou vzbudit zájem a diskusi o tématu a připomenout si co nejvíce místních tradic. Žijeme v době globalizace, kdy se všichni oblékáme stejně, jíme stejná jídla, jako lidé na druhé straně Země, díky internetu posloucháme stejnou hudbu, konzumujeme stejnou kulturu, slavíme importované Valentýny a Halloweeny..., a proto je nesmírně důležité nejen pro nás, ale i pro naše děti, abychom si zachovali to jedinečné, co v dnešní unifikované době máme - naše místní tradice - ty nás odlišují, ale i spojují. Když je opustíme přerušíme to zmiňované předávání z generace na generaci a naši potomci už je prostě mít nebudou. Neochuzujme je i sebe.

Zapojte se prosím zapůjčením fotografií z tradičních akcí z minula i současna. Budeme vděčni i za nejrůznější vzpomínky pamětníků, nebo třeba recepty místních jídel či písničky, které zpívali naši dědové a babičky. Na vaše fotografie a další informace se budeme těšit do 20. června 2022 na emailu nasechysecko@email.cz nebo můžete oslovit členy spolku.


Spolupráce - sousedství - rozvoj - kultura

To jsou hlavní body naší činnosti. Naším cílem je propojovat lidi a komunity a společně rozvíjet naši obec a její okolí. Proměnili jsme náves a pečujeme o ni, scházíme se při koncertech, divadelních představeních či rukodělných dílnách.
V létě promítáme filmy a vystavujeme fotografie.
Držíme spolu!

Společně měmíme místo, kde žijeme, k lepšímu.

Vychutnáváme si plody naší práce

Bavíme se a tvoříme

Zajímá vás, co děláme? Chcete se přidat?


Naše Chyšecko

Chyšky 30, Chyšky 398 53

číslo účtu: 260164247/0300

Stránky vytvořené spolkem Naše Chyšecko
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!